Publicado 2014

Mateu Febrer Bauzà 1980-2012. Páginas 5-8

Hidrologia de les Illes Balears. Les Masses d'aigua Càrtiques. Páginas 9-26

Les exploracions espeleològiques a les Illes Balears: El paper de l'Speleo Mallorca. Página 27-50

La cova Novella de na Llebrona. Págines 51-58

Cova de sa Balma des Quartó. Páginas 59-64

Cova de sa Sorpresa. Páginas 65-68

Es Dolç: Cavitat litoral amb influències hipogèniques a les eolianites quaternàries i materials del pliocè. Páginas 69-82

Les morfologies de dissolució hipogèniques i de la zona de mescla litoral a es Dolç. Págines 83-110

Cova Genovesa. Páginas 111-116

Cova des Pas de Vallgornera. Treballs topogràfics a la Sala que no Té Nom i sales veïnades. Págines 117-122

Descripció de la mandíbula, els segons molas i les incicives de Muscardinus cyclopeus. Páginas 123-128

Coves litorals, geomorfologia i jaciments des quaternari de la marina de Llucmajor. Zona 1: Franja cosera entre es Racó del LLobets i Cala Esglesieta. Páginas 129-148