Para mas información sobre el nuevo libro publicado de la Cova des Pass de Vallgornera podéis poneros en contacto con la FBE o pasar por el local los martes de 19h a 21h

 Publicado 2011

La fascionació de les coves i el carst: L'aigua, la roca, el temps i la vida Páginas 9-10

Les exploracions espeleològiques a les Illes Balears. La Federació Balear d'Espeleologia Páginas 11-36

Condicionants litològics i estructurals del cart a les Illes Balears Páginas 37-52

EL modelat exocàrstic de les Balears i els vamps de lapiaz de mitjana muntanya Mediterrània a la Serra de Tramuntana de Mallorca Páginas 53-68

El karren litoral a les Illes Balears Páginas 69-84

Classificació morfogenètica de les cavitats càrstiques de les Illes Balears Páginas 85-102

Les cavitats Subaquàtiques de la franja litoral de Mallorca Páginas 103-132

Morfologies de corrosió de la zona de mescla a les cavitats subaquàtiques de la franja litoral del llevant i mitjorn de Mallorca Páginas 133-146

La cova des Pas de Vallgornera(Llucmajor-Mallorca). La cavitat de major desenvolupament de les Illes Balears Páginas 147-164

Evidències morfològiques de procesos hipogènics a cavitats de Mallorca Páginas 165-182

Espeleotemes i minerals de les coves de les Illes Balears Páginas 183-198

Els sediments de les cavitats càrstiques de les Balears Páginas 199-213

Dades sobre paleocarst i espeleocronologia de les Illes Balears Páginas 213-226

Cavitats litorals de gènesi marina a les Illes Balears Páginas 227-236

La flora de les cavitats càrstiques de les Balears: Què en sabem? Páginas 237-240

Bioespeleologia de les cavitats de les Illes Balears: Invertebrats terresres Páginas 241-256

La fauna aquàtica dels hàbitats anquihalins i dolçaquícoles de les cavitsts Balears Páginas 257-268

Les ratespinyades de les illes Balears: Distribucío, avaluacío i estat sanitari de les poblacions Páginas 269-282

Els invertebrats terrestres fòssils als jaciments d'origen càrstic de les Illes Balears Páginas 283-298

La paleontologia de vertebrats insulars de les Balears: La contribució de les excavacions recents Páginas 299-316

Arqueologia de les cavernes de les Illes Balears Páginas 317-332

Les coves Turístiques de les Illes Balears: Antecedents i estat de la qüestió Páginas 333-344

La conservació del patrimoni subterrani i càrstic de les Illes Balears Páginas 345-362

Joaquim Montoriol Pous (1924-2011) Páginas 363-366

Cavitats de major recorregut i major fondària de les Balears Páginas 367-368